Ц

  1. Цепенюк Михайло Іванович, к.т.н.; доцент
  2. Ціх Галина Володимирівна, к.ек.н.; доцент; декан фак.ек. і підп.діяль.
  3. Цимбалюк Любов Іванівна, к.ф-м.н.; доцент
  4. Цуприк Галина Богданівна, асист.
  5. Цьонь Олег Петрович, ст.викл.


Раніше працювали:

  1. Цвіркун Володимир Михайлович, к.філософ.н.; доцент

18 вересня 2013 року