Про бібліотеку

В 1961 році на базі фондів бібліотеки Львівського Політехнічного інституту та наших власних придбань було створено факультетську бібліотеку. Фонд налічував 7 тис. томів, а вже в 1964 – 14310 примірників книг, переважно навчального характеру. І цей книжковий фонд систематично поповнюється. На той час бібліотека отримувала 50 назв газет і журналів.

В результаті створення на базі ЗТФ Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту факультетська бібліотека стала іменуватися учбовою бібліотекою ТФ ЛПІ. ЇЇ фонди постійно поповнювалися відповідно до розширення спеціалізації філіалу. Поповнення фонду здійснювалося не тільки учбовою, але і науковою та науково-популярною літературою. У 1991 році було прийнято рішення про перейменування ТФ ЛПІ в Тернопільський приладобудівний інститут, бібліотека отримала статус науково-технічної бібліотеки Тернопільського приладобудівного інституту. На підставі перейменування в 1997 році ТПІ в Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя наша бібліотека стала науково-технічною бібліотекою ТДТУ ім. Пулюя, а з 2010 науково-технічною бібліотекою ТНТУ ім. Пулюя. Під цією назвою вона існує на теперішній час. Фонди бібліотеки налічують 205 495 примірників, серед яких:

  • книг – 151 692;
  • періодичних видань – 11295;
  • методичної – 3 247;
  • наукової – 41 971;
  • художньої – 13 859;
  • мережних локальних документів – 39 452.

Робота нашої бібліотеки тісно повʼязана з кафедрами. Забезпечення студентів навчальноюю літературою та методичними посібниками здійснюється згідно програм курсів, заявок викладачів, прайс-листів. Особливе значення приділяється забезпеченню студентів навчальною літературою на українській мові, але можливості обмежені, оскільки технічна література на українській мові видається в малій кількості. Останнім часом фонди поповнені новою літературою з економічних та компʼютерних наук, а також підручниками українською мовою з гуманітарних дисциплін – історії України, релігії, філософії, історії культури.

Каталоги бібліотеки – алфавітно-читацький, алфавітно-службовий,систематичний, алфавітно-предметний електронний. Різноманітність каталогів сприяє швидкому і повному добору літератури за відповідними темами.

Однією з нових сторін роботи є створення електронної бібліотеки. Весь фонд НТБ ТНТУ внесений до електронного каталогу, який забезпечує пошук літератури по назві книги, прізвищу автора, видавництву, анотації, авторському коду та УДК. Завдяки електронному каталогу з”явилася можливість з локальної мережі університету та через Інтернет швидко знаходити потрібну літературу, переглядати необхідні розділи, готувати тематичні огляди.

У бібліотеці встановлений сервер , на базі якого організовано домен LIBRARY. Для пошуку працюють 10 комп”ютерів, які за день в середньому обслуговують біля 150 користувачів. В бібліотеці ведуться: систематична картотека журнальних статей, ТНТУ на сторінках газет, картотека законів та постанов уряду, картотека забезпечення навчальноюю літературою.