Рейтинг популярності матеріалів в інституційному репозитарії ELARTU (2019)

top20_1У рамках Міжнародного тижня Відкритого доступу проаналізовано популярність розміщених в інституційному репозитарії матеріалів відкритого доступу. Представляємо Вашій увазі топ матеріалів за переглядами і звантаженнями та топ авторів, чиї матеріали частіше переглядалися і звантажувалися.

станом на 23 жовтня 2019 р.

Топ авторів інституційного репозитарію за сумою переглядів матеріалів

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Сума переглядів
матеріалів автора
Автор, посилання на
праці в репозитарії
1 24982 Гевко Роман Богданович
2 20891 Гевко Іван Богданович
3 11802 Скоренький Юрій Любомирович
4 11171 Ляшук Олег Леонтійович
5 10903 Хомик Надія Ігорівна
6 10277 Ткаченко Ігор Григорович
7 10139 Гевко Ігор Богданович
8 9923 Гевко Иван Богданович
9 9832 Hevko Ivan Bohdanovych
10 9625 Hevko Roman Bohdanovych
11 8409 Дзюра Володимир Олексійович
12 8147 Малюта Людмила Ярославівна
13 7799 Гевко Игорь Богданович
14 7703 Hevko Ihor Bohdanovych
15 7502 Владимир Ольга Михайлівна
16 7284 Букетов Андрій Вікторович
17 7234 Федишин Ірина Богданівна
18 7160 Химич Ірина Григорівна
19 7120 Стухляк Петро Данилович
20 7075 Dordienko N.

Топ матеріалів інституційного репозитарію за переглядами

повна актуальна версія (html, csv)

Топ Кількість переглядів Опис
1 7075 Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов / Н. Дордиенко, О. Запорожец, В. Михайловский, А. Носарь // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2013. — Том 72. — № 4. — С 151-160. — (механіка та матеріалознавство).
2 5496 Діанова О.М. Дослідження менеджменту персоналу торгівельного підприємства, на прикладі ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД» : Автореферат комплексної дипломної роботи на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 8.03060101 / Ольга Миколаївна Діанова; ТНТУ. — Тернопіль, 2017. — 183 с.
3 2385 Тестові та практичні завдання з української мови за професійним спрямуванням (для студентів ІІ курсу всіх напрямів підготовки) / Л.Т. Назаревич – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 138 с.
4 2187 Основи агрономії: курс лекцій / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, Олексюк В.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300с.
5 2150 Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. –Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с.
6 1353 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи ОКР “Магістрˮ для студентів спеціальності 8.05010101– Інформаційні управляючі системи та технології / Укладачі: О. В.Маєвський, О. В.Мацюк , М.В.Приймак та ін. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя ,2014. – 196 с.
7 1348 Методичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» / О. П. Бурліцька, С. Б. Семенюк. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 43 с.
8 1306 Валяшек В.Б. Навчальний посібник з курсу: “ Оптимізаційні методи та моделі “ для спеціальностей “Облік і аудит, Фінанси і кредит, Маркетинг, Економічна кібернетика” / Кривень В.А., Валяшек В.Б., Цимбалюк Л.І., Козбур Г.В. – Тернопіль : видавництво ТНТУ, 2015. – 83 с.
9 1203 Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік у банках» для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Н.В. Кравчук. – Тернопіль: ТНТУ імені І. Пулюя, 2015. – 288с.
10 1141 Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум / Укладачі: Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В. – Тернопіль, ТНТУ, 2017.- 136 с.
11 1137 Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 6.030509 “Облік і аудит” / Укладач: Кіляр О.Р., Павликівська О.І. – Тернопіль, ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – 73 с.
12 1088 Електрика та магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики / Пундик А.В.- Тернопіль: ТНТУ, 2017.
13 1058 Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, В. Б. Савків, О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. — [авторська версія] — 2011. — 344 с.
14 1004 Бай І. Є. Екологічна ситуація в Тернопільській області / Ірина Євгенівна Бай, Олександр Панчук, Орест Васильович Сінгалевич // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 19-35. — (Проблеми екології).
15 980 Лампа Пулюя
16 969 Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» за ОР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей // Укл. к.е.н., доц. Т. М. Винник. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 80 с.
17 922 Методичний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту / Шпилик. С.В., Семенюк С.Б., Рожко Н.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 48 с.
18 911 Мостенська Т.Г. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки: дисертація на здобуття наук. ступ. к.е.н., спеціальність 08.00.04 / Т.Г. Мостенська. – Київ: НУХТ, 2017. – 498 с.
19 909 Синькевич Н.І. «Економічний аналіз»: Курс лекцій. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018р. – 97 с.
20 888 Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник / Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк, О.М. Владимир, П.Д. Дудкін, І.А. Кінаш, Л.Я. Малюта, Н.Ю. Мариненко, Л.М. Мельник, Г.С. Нагорняк, І.С. Нагорняк, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, О.В, Скидан, І.І. Стойко, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2015. – 1146 с.